Tarieven & Werkwijze Fysiotherapie Carine

Voor 2024 heb ik besloten niet met alle verzekeraars een contract af te sluiten. Een aantal verzekeraars voldoen niet aan mijn kwaliteitscriteria of bieden een te laag tarief waarmee ik geen kwalitatieve behandeling kan bieden. 


Ik heb wel een contract met: DSW, ASR en Menzis.
Ik heb geen contract met ONVZ, Achmea, CZ, Eucare, ENO, VGZ en Zorg & Zekerheid


Iedereen is welkom in mijn praktijk. Heeft u een polis bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb, dan zult u zelf de nota van behandeling ontvangen. Behandelingen fysiotherapie worden vaak vergoedt door uw zorgverzekering. Vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden van uw polis, hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

Dankzij de ‘directe toegankelijkheid fysiotherapie’ sinds 2006 heeft u geen verwijzing van een arts nodig. 

.

Heeft u geen aanvullende verzekering, zijn uw behandelingen op of bent u verzekerd bij ONVZ, Achmea, CZ, Eucare,  ENO, VGZ of Zorg & Zekerheid, dan zijn de tarieven in 2024 als volgt:

Fysiotherapeutische verrichtingen


Screening, intake en onderzoek

Screening (DTF)

Screening, intake en onderzoek

€ 16,40

€ 59,40

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 59,40

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief verslag

€ 68,00

Behandeling Fysiotherapie

Fysiotherapie

€ 43,00

Behandeling fysiotherapie inclusief toeslag behandeling aan huis

€ 55,50

Lange zitting fysiotherapie met complexe zorgvraag

€ 62,00

Toeslag behandeling aan huis

€ 12,50

Niet nagekomen afspraak (wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)

No show

€ 30,00

Annuleren afspraak minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak

€ 30,00

Rapportage


Rapportage aan derden

€ 86,00


Afspraken welke tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen niet in rekening gebracht worden.

Meer vragen? Neem contact op